Herplaatsing

 

Kijk onderaan de bladzijde of er een herplaatshond beschikbaar is.

 

Onze Vereniging heeft meerdere doelen, waarvan het welzijn van de Grand of Petit Basset, in al zijn aspecten, er één is. We bieden daarom ook hulp bij honden die moeten worden overgeplaatst.

De fokkers binnen onze vereniging werken allen met een universeel verkoopcontract van de club waarin geëist wordt dat de eigenaar ook zijn verantwoording neemt en de fokker op de hoogte brengt dat de hond herplaatst moet worden. Bovendien is de fokker ook de eerste persoon die de hond terug kan nemen. In geval van afstand doen door de eigenaar dient hij/zij een afstandsverklaring te tekenen waarbij alle aanspraak op de hond vervalt.

 

Helaas is dit niet overal zo geregeld als bij onze vereniging en belandt er zo af en toe een Petit of Grand Basset Griffon Vendéen in een asiel, opvanghuis, of op een verkoopsite op internet. Dit is GEEN goede ontwikkeling! De BGV Club Nederland probeert dat zoveel mogelijk te beperken. Mocht er toch een hond op die manier aangeboden worden, dan proberen we de hond direct op te vangen. Als dat niet direct bij de fokker kan dan hebben we een aantal gastgezinnen en noodopvangadressen waar de hond ( tijdelijk) kan verblijven alvorens een definitief nieuw tehuis wordt gevonden. Van de eigenaar die afstand doet van de hond wordt een bijdrage gevraagd (zie voor de hoogte van de bedragen het herplaatsingsreglement). Dit geld wordt besteed aan de kosten van tijdelijke huisvesting, verzorging (vacht, voeding & medisch) en aan actieve werving van een nieuw tehuis.

 

De Basset Griffon Vendéen is geen alledaagse hond maar een meutehond met jachtinstinct en een eigenwijs karakter die een consequente baas nodig heeft. Dat maakt dat wij zorgvuldig te werk gaan bij het herplaatsen van een hond. Een goed tehuis is dus een eerste vereiste!

 

De fokkers van onze vereniging trachten de toekomstige eigenaren dusdanig te selecteren dat er nauwelijks honden hoeven te worden over geplaatst. Maar helaas moet er soms toch een Basset Griffon Vendéen verhuizen.... De redenen lopen veelal uiteen; denk bijv. aan een echtscheiding, een ernstige ziekte van een familielid, overlijden van de eigenaar, allergie van een gezinslid of gewoonweg het toch niet om kunnen gaan met het karakter van de hond.

 

Het infopunt de “BGV in Nood” is het centrale meldpunt voor honden die herplaatst moeten worden. Er zijn 2 mogelijkheden:

1. Een hond aanmelden  voor herplaatsing gaat via het herplaatsformulier. Zie ook het herplaatsreglement voor de voorwaarden.  

2. Mensen die een herplaatshond op willen nemen in hun gezin kunnen zich aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier  voor een herplaatshond. De link aanklikken en vervolgens het formulier invullen en verzenden.

 

We begeleiden deze mensen met hun nieuwe huisgenoot en uiteraard blijven we altijd beschikbaar voor vragen en advies. Onze inspanningen gelden ook voor asiels en opvanghuizen in België!

 


BGV in Nood, mevr. Marieke Boshuizen:

e-mail: bgvinnood@bgvclub.nl en/of tel.nr. : 010-4753002 of 0624791548


De Petit Basset Ozzy heeft een nieuwe tehuis gevonden en ook voor Joep hebben zich nieuwe bazen gemeld.

U kunt zich nog steeds opgeven mocht een herplaatshond een goed tehuis willen bieden.


all rights reserved © BGV Club Nederland

 

Vereniging

Lid worden

Contact

Sponsors

Links

English